81_Πλαστικά μετά τη Χρήση; Η Θέση τους Είναι στον Μπλε Κάδο, μακριά απ' τη Γαλάζια Θάλασσα (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη / δίκτυο MEdIES)