49_Ομάδα Δράσης Μαθητών για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (Δίκτυο Τέχνης και Δράσης )