385_Εκπαιδευτική Ρομποτική στα Εργαστήρια Δραστηριοτήτων του Γυμνασίου (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών [S.T.E.M.])