131_Ο Πυξιδούλης κι η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο (Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης "Πυξίδα"-Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής Υγείας)