Νέα Προγράμματα Σπουδών (MIS 5035543)

Ενημερώνουμε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών ότι η έναρξη της επιμόρφωσης αναμένεται 6-17 Μαρτίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης εξαρτάται από τη διαχείριση 51 επιμορφωτικών προγραμμάτων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 1549 επιμορφωτών και 21000 αιτήσεων επιμορφούμενων. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι καταβάλεται κάθε προσπάθεια για τη βέλτιστη διεξαγωγή της επιμόρφωσης. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ με την ακριβή ημερομηνία και όλοι οι επιλεγέντες επιμορφούμενοι θα λάβουν sms και viber στον αριθμό τηλεφώνου που είναι δηλωμένος στο μητρώο ΙΕΠ.

Πράξη «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259
η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Υποέργο 6 «Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιμόρφωσης του ΙΕΠ»